Video

28/04: Sẽ khởi công 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị Thủ Thiêm

28/04: Sẽ khởi công 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị Thủ Thiêm