G-5J78MLES61

Truyền thông

Cập nhật tiến độ thi công đến ngày 31/12/2015

Ngày cuối cùng của năm 2015, công trường thi công các dự án BT của công ty Đại Quang Minh vẫn tấp nập, hối hả thực hiện các công việc trước ngày lễ để đảm bảo hoàn thành tiến độ.
Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công đến ngày 24/12/2015

Những ngày cuối năm 2015 đang đến gần. Không khí thi công trên công trường các dự án BT của công ty Đại Quang Minh ngày càng tấp nập và hối hả. Các hạng mục, công trình tiếp tục được đẩy mạnh thi công nhằm đảm bảo tiến độ.  
Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công đến ngày 17/12/2015

Không khí thi công trên công trường các dự án BT của công ty Đại Quang Minh ngày càng tấp nập và hối hả vào những tuần cuối năm. Các hạng mục, công trình tiếp tục được đẩy mạnh thi công nhằm đảm bảo tiến độ.
Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công đến ngày 11/12/2015

Chỉ còn hơn 2 tuần đến Tết Dương lịch và 6 tuần chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2016, không khí thi công trên các công trường thuộc Dự án BT của công ty Đại Quang Minh luôn tấp nập và bận rộn. Các hạng mục, công trình tiếp tục được đẩy mạnh thi công nhằm đảm bảo tiến độ. 
Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công đến ngày 03/12/2015

Đã vào tháng cuối cùng của năm 2015, không khí thi công trên các công trường thuộc Dự án BT của công ty Đại Quang Minh luôn tấp nập và bận rộn. Các hạng mục, công trình tiếp tục được đẩy mạnh thi công nhằm đảm bảo tiến độ. 
Xem thêm